Klachtenregeling

Tevredenheid staat bij GreenStars voorop. Daarom doen wij onze uiterste best het ontstaan van klachten te voorkomen. Desondanks kan er op enig moment iets mis gaan. Heb je een klacht of ben je ontevreden over onze dienstverlening, laat het ons weten. Hieronder de procedure voor het indienen en de afhandeling van een klacht.

Doel van de klachtenregeling

Het doel van onze klachtenregeling is:
– klachten naar ieders tevredenheid op te lossen;
– het leren van klachten en zo nodig wijzigingen aan te brengen in ons interne kwaliteitssysteem.

Klacht indienen

Aangelegenheden inzake de dienstverlening zijn aan ons in eerste instantie kenbaar te maken via je adviseur/contactpersoon. Mocht je niet tot een oplossing komen verzoeken wij om de klacht per e-mail te melden aan: info@green-stars.nl.

Wij vragen, indien van toepassing, de volgende gegevens te vermelden:
– naam, bedrijfsnaam, adres, (mobiele) telefoonnummer en/of e-mailadres;
– een duidelijke omschrijving van de klacht;
– de naam van de vestiging en/of medewerker tegen wie de klacht is gericht;
– de reden waarom de klacht is ingediend;
– de ondernomen acties om te komen tot een oplossing;
– omstandigheden en/of aanleiding voor de klacht.

Klachtafhandeling

Na ontvangst van de klacht:
– reageren wij telefonisch of schriftelijk om de klacht af te handelen of
– bevestigen wij schriftelijk de ontvangst van de klacht.

Bij een reactie op de klacht geven wij aan met wie of welke afdeling je te maken hebt en op welke wijze wij de klacht willen afhandelen. Als dat niet direct kan, zullen wij aangeven binnen welke termijn we verwachten dat de klacht afgehandeld kan worden.

Bezwaar

Ben je van mening bent dat de klacht niet volgens de bovengenoemde werkwijze is behandeld, of is de klacht niet bevredigend afgehandeld, dan kun je dat schriftelijk kenbaar maken bij de directie van GreenStars B.V., Violenstraat 7, 1214 CJ Hilversum. Wij verzoeken om in dat geval zowel de klacht als de reactie van de relatiebeheerder kenbaar te maken.

Uiteraard kun je op elk moment in deze procedure de klacht intrekken. Deze procedure stopt op dat moment.

Wilt u om bepaalde redenen uw klacht liever niet bij het accountantskantoor willen indienen? Dan kunt u de klacht aan de Klachtencommissie NBA voorleggen. Voor meer informatie raadpleeg de navolgende website: https://www.nba.nl/kwaliteitsbevordering/klachten-en-tuchtrecht/klachtencommissie-nba/

Direct contact opnemen?